Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 625.76:658.15

Догадайло Я.В., Гнилицька Г.О.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ЕТАПІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

В роботі запропоновано алгоритм оцінки конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства. Він ураховує специфічні особливості останнього та заснований на ресурсно-цільовому підході до управління.

Ключові слова: конкурентна перевага, ресурси, потенціал підприємства, дорожнє господарство 

In the work the algorithm of evaluation the firm’s competitive advantage has been suggested. Algorithm accounts the specific peculiarities of road sphere and grounds on aims-resourcing approach to the management.   

Key words: competitive advantage, resources, firm’s potential, road sphere.

Досягнення конкурентних переваг є метою і результатом управління підприємством в сучасних умовах, зокрема в дорожньому господарстві. Тому управління процесами пошуку, формування і розвитку конкурентних переваг підприємства є досить актуальним, але його здійснення  неможливе без чіткого уявлення про сутність цієї категорії. Під конкурентною перевагою підприємства дорожнього господарства розуміється найбільша ефективність використання ресурсів підприємства у порівнянні з його конкурентами [1].

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>