Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 65.012.32 

Василюк А.О.

Удосконалення міжособових

та організаційних комунікацій

Украинская инженерно-педагогическая академия

 

The study of influence of the interpersonal and organizational communications on to the process exchange of information between two or more workers with the purpose of providing of high quality of communicative processes.

Key words: communicative process, interpersonal communications, organizational communications, improvements of communications.

Вивчення впливу міжособових та організаційних комунікацій на процес обміну інформацією між двома або декількома працівниками з метою забезпечення високої якості комунікативних процесів.

Ключевые слова: комунікативний процес, міжособові комунікації, організаційні комунікації, удосконалення комунікацій.

Комунікаційний процес - це процес обміну інформацією мі двома і декількома людьми, працівниками з мстою розв'язання певної проблеми. Мескон, Альберт та Хедоурі виділяють такі складові елементи процесу комунікацій:

- відправник джерела - той, хто генерує ідеї, збирає інформацію і передає її;

- повідомлення - інформаційна ідея, яка закодована за допомого символів;

- канал - засіб передачі інформації;

- отримувач (споживач) - особа, для якої призначена інформація.

Комунікаційний процес складається з:

- формування, або вибору ідеї (зародження ідеї);

- кодування і вибору каналу (перетворення ідеї на повідомлення за допомогою слів, жестів, інтонації, вибір способу передачі за допомогою телефонного чи електронного зв'язку, відеострічок тощо).

- передачі ідеї;

- декодування (переклад символів відправника в думки отримувача);

- здійснення зворотною зв'язку (відправник і отримувач міняються комунікаційними ролями).

У комунікаційних процесах постійно виникають шуми. Шум – це те, що деформує зміст (відхилення, помилки тощо). Отже, слід враховувати можливі неточності при передачі інформації. Доцільно пам’ятати також про те, що часто комунікаційний процес триває лише кілька секунд, тобто практично миттєво.

З метою забезпечення високої якості комунікаційних процесів слід орієнтуватись на два види комунікацій:

- міжособові, які виникають між конкретними особами (працівниками);

- організаційні, які визначаються характером діяльності, побудовою, можливостями організації (підприємства).

Удосконалення міжособових комунікацій

На шляху міжособових комунікацій виникають такі перепони:

- неповне сприйняття працівниками інформації;

- несприйняття інформації;

- семантичні бар'єри, тобто перепони, викликані нерозумінням способів використання слів і словесних знаків;

- невербальні перепони, які виникають при використанні несловесних (невербальних) знаків: погляду, виразу обличчя, посмішки та ін.;

- поганий зворотний зв'язок.

Усунути ці перепони можна шляхом вдосконалення спілкування. Для цього треба:

- пояснювати та обґрунтовувати свої ідеї до початку їх передавання;

- бути сприйнятливим до потенційних семантичних проблем;

- слідкувати за власними жестами, позами, інтонаціями;

- бути уважним до почуттів інших працівників; враховувати соціально-психологічний клімат у колективі;

- налагоджувати якісний зворотний зв'язок;

- допускати можливість дублювання ідеї, повідомлення, пояснення.

Удосконалення організаційних комунікацій

В організаційних комунікаціях причинами виникнення перепон можуть бути:

- деформація повідомлень на різних станах процесу комунікацій;

- інформаційні перенавантаження в системі комунікацій;

- незадовільна структура управління організації;

- громіздка структура комунікаційного процесу.

Удосконалення комунікацій і ліквідація перепон в організаціях здійснюється за допомогою:

- раціоналізації структури комунікаційного процесу;

- регулювання інформаційних процесів;

- удосконалення документообігу;

- ефективного застосування графічних засобів;

- поліпшення виконання функцій менеджменту;

- поліпшення зворотного зв'язку;

- уведення системи збору пропозицій працівників;

- застосування сучасних інформаційних технологій, персональний комп'ютерів, електронної пошти, відеоконференцій, радіо, телебачення тощо.

 

Работа выполнена под руководством ст. викл. Блудова А.А.