Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 159.923:371.1

Волянська М. Р., Сазонова О. В.

ЛІДЕРСТВО І УПРАВЛІННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Національний університет «Львівська політехніка»

 

В работе исследуется феномен лидерства в управлении учебными заведениями. Экспериментально установлены и описаны основные качества формального и неформального лидера, а также задачи, стоящие перед руководителем в условиях учебной деятельности. Исследованы стили руководства и типичные для них стратегии поведения преподавателей гимназии. Найдены соотношения между стилем руководства и доминирующими стратегиями поведения личности преподавателя.

Ключевые слова: качества формального и неформального лидера, стили руководства, доминирующие стратегии поведения.

The work inquires into the phenomenon of leadership in administrating an educational institution. Basic qualities of formal and informal leader as well as problems facing an administrator in the framework of learning activity are experimentally established and described. Styles of management and typical strategies of  behavior of high-school teachers are investigated. Correlation between style of management and dominant strategies of teacher‘s behavior as a personality is discovered.

Key words : qualities of formal and informal leader, styles of management, dominant strategies of behavior.

Інтерес до лідерства виник ще з давніх давен і впродовж багатьох століть хвилював свідомість дослідників. На початку двадцятого століття крім дослідження феномену лідерства почалося вивчення поняття “управління”. В 30-50 роках було зроблено ряд досліджень в цій галузі на системній основі. Починаючи з 70-х років інтерес до вивчення лідерства і управління почав зростати ще більше. Отже, управління і лідерство стали об’єктом сучасних досліджень.

На сьогодні існує багато різних компаній, організацій та установ, які функціонують в різних сферах, але не всі вони є процвітаючими. Головна причина такого положення криється в ефективному та динамічному управлінні, в талановитих та вмілих робітниках та правильно обраному стилю керівництва. І навчальний заклад при цьому не є виключенням. Адже проблеми управління і лідерства є ключовими для досягнення організаційної ефективності.

Отже, метою роботи є дослідження феномену лідерства в управлінні навчальним закладом. Актуальність дослідження цієї проблеми обумовлена наявністю досить скупих досліджень в сфері лідерства і управління та низьким рівнем професіоналізму деяких сучасних керівників, що спричиняє неефективність діяльності навчального закладу.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>