Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 658,562
Бабчук Лілія Романівна,,,,,,
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ШЛЯХІВ НАДХОДЖЕННЯ КАДМІЮ В ЛЮДСЬКИЙ ОРГАНІЗМ
Babchuk Liliya Romanivna
IDENTIFICATION TRACTS OF RECEIPTS OF CADMIUM IN THE HUMAN ORGANISM

Аннотация. В роботі проаналізовано шляхи надходження важкого металу кадмію в харчові ланцюги людини. Визначено, що надмірна кількість сполук кадмію викликає несприятливі наслідки для здоров’я людини. В результаті проведеної роботи визначено основні ознаки посуду з вмістом кадмію.

Ключевые слова: кадмій, екологічна небезпека, канцероген

Abstract. In work analyzes the tracts of heavy metal cadmium in the human food chain. Determined that excessive amounts of cadmium compounds causing adverse effects to human health. As a result of the work systematized basic features dishes containing cadmium.

Keywords: cadmium, environmental hazards, carcinogen

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>