УДК 546.185.732’712:543.422
Антрапцева Н.М.
КОЛИВАННЯ ЗВ’ЯЗАНОЇ ВОДИ В ПРОТОНОВАНИХ ФОСФАТАХ Co(ІІ)- Mn(ІІ)
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ, Героїв Оборони 15, 02041
Antraptseva N.M.
VIBRATIONS OF BOUND-WATER IN THE PROTONEDPHOSPHATES OF Co(ІІ)-Mn(ІІ)
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Kiev, Gеroеv Oboronu 15, 02041