Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Цибульська Л.О.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ
Севастопольський економіко – технологічний факультет
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вступ. В умовах ринкової економіки основним джерелом успіху стає сума знань, якими володіє компанія, так званий інтелектуальний капітал, провідною складовою якого є інтелектуальна власність (IB). Тобто не сировина, не робоча сила і навіть не фінанси визначають нині добробут компанії чи підприємства. Таким чином, IB стає важливим ресурсом, і нею, як і будь-яким ресурсом, потрібно управляти [1, С.56]. Точніше буде сказати, управляти потрібно не стільки самим ресурсом, скільки процесом його створення, залучення, використання й охорони.
Тому управління інтелектуальною власністю можна розглядати у трьох площинах.
По-перше, це процес, тобто перетворення одного результату творчої діяль­ності в інший. Наприклад, перетворення ідеї у результат НДР, результат НДР — у винахід, винахід — у технологію тощо.
По-друге, це функція — цілеспрямований інформаційний вплив на людей (насамперед, на творців IB), щоб спрямувати їхні дії й одержати бажані ре­зультати.
По-третє, це управління структурою (наприклад, підприємством), що здійснює розроблення та (або) використання об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ).