Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Марцин Т.О., Бурак Т.В.

Сучасні тенденції розвитку ринку готельних послуг України
Київський національний торговельно-економічний університет

Сучасний стан та розвиток економіки України характеризується стрімкими змінами пріоритетів. На даному етапі розвитку національна економіка унеможливлюється без туризму, який виступає каталізатором соціально-економічного розвитку. Розвиток індустрії туризму надає великий ринок робочих місць. Сьогодні кожна п'ятнадцята людина у світі працює в сфері готельного та туристичного бізнесу. За темпами  зростання число зайнятих у сфері туристського обслуговування випереджає інші галузі.

Важливою складовою туристичної індустрії є готельне господарство. Прискорений розвиток готельної індустрії та бажання отримати більші прибутки, а також зростаюча платоспроможність споживачів готельного продукту сприяють розширенню та урізноманітненню готельної діяльності. Поширення асортименту додаткових послуг у засобах розміщення  приводить до  збагачення змісту поняття «готельне господарство», що сприяє об’єднанню між собою елементів не тільки готельного бізнесу, а і інших господарських галузей. Готельне господарство на даному етапі розвитку, представляє собою комплекс заходів по задоволенню потреб споживачів.
Сукупність економічних відносин, які утворюються у процесі виробництва, реалізації і організації споживання готельних послуг формують ринок готельних послуг. Вони мають свою специфіку. Більшість із них у нематеріальній сфері економіки існують незалежно одна від одної. Разом же у готельному господарстві ці послуги становлять своєрідні послуги "гостинності". Гостинність з фундаментального поняття людської цивілізації в останні часи перетворилася на могутню індустрію, що об'єднує підприємства, які надають різні послуги з прийому, розміщення та обслуговування гостей.

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>