Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Овсієнко Н.В.

Алгоритм реалізації маркетингової стратегії молокопереробних підприємств

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ Зауважимо, що реалізація маркетингової діяльності в певній послідовності здійснюється у взаємозв'язку з комплексною програмою (планом) маркетингу. Проявом плановості при реалізації маркетингових заходів є розробка і реалізація програми маркетингу, яка фактично являє собою генеральний план і визначає зміст усіхінших планів підприємства.
Разом з тим, якщо маркетингові цілі сформульовані і стратегії визначені, слід приступити до їх реалізації. Для досягнення бажаних результатів необхідно запланувати реальні дії. По більшій частині це означає складання переліку різних маркетингових заходів, які співробітники підприємства намагаються реалізовувати на щоденній основі.
Реалізація маркетингових стратегій - це складний процес, тому що при первісному плануванні не завжди зрозуміло, яка із стратегій є найбільш ефективною і допоможе досягти поставлених цілей. Для цього менеджери з маркетингу аналізують результати здійснених заходів та намагаються спрогнозувати висновки в майбутньому.

Виклад основного матеріалу
Основні питання, на які повинні відповісти керівники підприємства в ході стратегічної перевірки маркетингової діяльності:
• які стратегії працювали, а які ні? Це найважливіше питання, який дає інформацію про ефективність маркетингової стратегії.
• чому вибрана стратегія була чи не була ефективною? Для цього слід об'єктивно вивчити як діяльність самого підприємства, так і роботу конкурентів.
• чи були маркетингові стратегії реалізовані згідно з планом? Чи були всі ресурси (фінансові, людські і т.д.) використані максимально ефективно? Якщо ні, то чому?
• якими були стратегії прямих і непрямих конкурентів? Чи допомагають вони в досягненні цілей?
• які інші важливі чинники і події в мікро- і макросередовищі підприємства вплинули на підприємство або на всю сферу діяльності? Яким чином?

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>