Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 582.091(477.82)

Кузьмішина С.В., Коцун Л.О.

Систематичний аналіз СУДИННИХ РОСЛИН ботанічного саду ВНУ "Волинь" (ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ)

Волинський національний університет імені Лесі Українки

The systematic range of vascular plants of the botanical garden VNU "Volyn" is described. The rarity fraction is selected.

Keywords: botanical garden VNU "Volyn" vascular plants, rarity fraction

Охарактеризован систематический спектр сосудистых растений ботанического сада ВНУ "Волинь", выделена его раритетная фракция.

Ключевые слова: ботанический сад ВНУ "Волынь", сосудистые растения, раритетная фракция

Сьогодні розбудові ботанічного саду ВНУ "Волинь" надається велике значення – у перспективі він розглядається як важлива ботаніко-екологічна наукова база Волінського національного університету імені Лесі Українки.

Ботанічний сад "Волинь" заснований у 1977 р. як перший в області ботанічний сад, для облаштування якого було виділено земельну ділянку площею 10 га у заплаві річки Сапалаївки, правої притоки Стира. У 1983 р. ботанічному саду "Волинь" надано статус пам’ятки природи загальнодержавного значення. Проте розташування території ботанічного саду у центрі міста, витягнутість її вздовж заболоченої долини річки Сапалаївки, сильний антропогенний пресинг створили труднощі в освоєнні даної ділянки під структури ботанічного саду. Тому у 2004 р. ботанічний сад "Волинь" отримав нову територію загальною площею 10 га, необхідність проведення інвентаризації насаджень якої й визначило актуальність наукової роботи. У результаті проведених нами протягом 2009-2011 рр. польових досліджень та критичного аналізу літератури у рослинному покриві ділянки ботанічного саду по вул Потебні нами виявлено 63 види судинних рослин. З них 8 видів – інтродуценти.

Види спонтанної флори ботсаду належать до трьох відділів рослин (Equisetophyta, Pinophyta і Magnoliophyta), 23 родин та 51 роду. Абсолютна більшість видів рослин належать до відділу Magnoliophyta – 60 видів, або 95,2 % від їх загальної кількості. Серед них переважають у 11 разів види класу Magnoliopsida (55 видів).

Аналіз родинного флористичного спектру за методикою В.М. Шмідта [2] засвідчив, що у перших п’яти родинах зосереджено 37 видів, або 58,7 % від загальної кількості видів. Дві третини цієї кількості (23 види, 36,5 %) – види родин Rosaceae і Asteraceae, що характерно для провідних родин флор помірного поясу Євразії. Досить велика частка родин (12 родин із 23, або 52,2 %), які представлені одним видом, наприклад, Betulaceae, Corylaceae, Orchidaceae, Pinaceae тощо.

Специфічність систематичної структури певної флори більш детально передає родовий флористичний  спектр, аналіз якої показав, що родами з найбільшою насиченістю видів є Acer, Populus, Salix (по 3 види), Artemisia, Equisetum, Euphorbia, Plantago, Trifolium (по 2 види), які охоплюють лише 30,2 % від усієї кількості видів. Переважна більшість родів (43) мають по одному представнику (наприклад, Achillea, Anemone, Cichorium, Robinia).

Під час обстежень на території ботанічного саду "Волинь" ми виявили один вид з Червоної книги України [1] – Epipactis helleborine (L.) Crantz. та два регіонально рідкісні види: Equisetum telmateia Ehrh., Festuca altissima All.

 

Література:

1. Тимченко І.А. Коручка чемерникоподібна (Epipactis helleborine (L.) Crantz / І.А. Тимченко, О.О. Орлов, С.М. Панченко, О.М. Байрак // Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 177.

2. Шмидт В.М. Математические методы в ботанике / В.М. Шмидт. – Л.: Изд-во Ленигр.ун-та, 1984.– 288 с.

 
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.