Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 632.4:631.526.3:633.34
Кошевський Іван Ілліч,Михайлов Вячеслав Григорович,Щербина Олена Зінов’ївна,Ляска Сергій Іванович,,,
СТІЙКІСТЬ СОРТІВ СВІТОВОЇ КОЛЕКЦІЇ СОЇ ДО СЕПТОРІОЗУ В УМОВАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Koshevsky I.I., Mikhaylov V.G., Scherbina O.Z., Lyasca С.I.
RESISTANCE OF VARIETIES WORLD COLLECTIONS SOYBEANS TO SEPTORIA GLYCINE IN KIEV REGION

Аннотация. Наведено результати досліджень стійкості сортів сої до септоріозу в умовах природного зараження на селекційних посівах світової колекції сої. Проаналізовано 56 перспективних сортозразків вітчизняної та зарубіжної селекції сої. В результаті імунологічної оцінки серед досліджуваних сортозразків сої виділено 9 відносно стійких до септоріозу сортів, які можна рекомендувати до висіву їх в умовах Київської області.

Ключевые слова: соя, сорт, сортозразок, септоріоз, хвороба, стійкість, кількість уражених рослин, розвиток хвороби, селекція, патоген

Abstract. In this article the results of research resistance of 56 varieties world collections soybeans to Septoria glycine has been given. In this analyzes the 9 resistance varieties of soybeans was been found.

Keywords: soybean, variety, disease, resistance, septoria, development of disease, pathogen

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>