Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 634.8:632.782
Феделеш-Гладинець Марія Іванівна,,,,,,
ОТРИМАННЯ ВІДВАРІВ ТА НАСТОЇВ РІЗНИХ РОСЛИН БІОТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ
Fedelesh-Gladinets M.I.
RECEIPT OF DECOCTIONS AND INFUSIONS DIFFERENT PLANTS BY BIOTECHNOLOGICAL METHODS

Аннотация. У даній статті охарактеризовані аспекти застосування відварів рослин а також, мікробіологічних препаратів для захисту виноградних насаджень від найбільш поширених шкідників і хвороб. Встановлено, що відвар томатів не впливає негативно на хижаків і паразитів гронової листокрутки. Вивчено, що відвар рослин провокував збудників захворювань, особливо бактеріальних, що знаходяться в латентному стані. Викладені результати загибелі гусениць трьох поколінь при використанні томатного бадилля від гронової листокрутки на промислових виноградних насадженнях Карпатського регіону.

Ключевые слова: виноградарство, Закарпаття, карпатський біосферний заповідник, настої та відвари рослин, гронова листокрутка, рослинна сировина, біологічно активні речовини, екологічна безпека, фітофаги, агроценози

Abstract. Were described aspects of application of decoctions of plants and microbiological preparations to protect the vineyards from the most common pests and diseases. Established that tomato decoction does not have negative effect on predators and parasites of Lobesia botrana. Was studied that plant decoction provoked of pathogens, especially bacterial, which are dormant. The results of the death of three generations of caterpillars were described by application of tomato foliage from Lobesia botrana in industrial grape plantings in the Carpathian region.

Keywords: viticulture, Transcarpathia, Carpathian Biosphere nature reserve , infusions and decoctions of plants, Lobesia botrana, vegetable raw materials, biologically active substances, ecological safety, phytophagous, agrocenosis

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>