Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 573.354:635.64

Очко Т.О.

ЦИТОЛОГІЧНИЙ ВИЯВ МЕЙОТИЧНОЇ МУТАЦІЇ ТОМАТУ as1

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Україна, 43025, м. Луцьк, пр.Волі,13

УДК 573.354:635.64

Ochko T.O.

CYTOLOGICAL MANIFESTATION TOMATOES MEIOTIC MUTATION as1

Lesia Ukrainka Estern European National University

Ukraine, 43025, Lutsk, Voli prosp. 13

Цитологічний аналіз мейотичної мутації томату Lycopersicon esculentum Mill as1 виявив нормальний початок профази І мейозу, появу унівалентів в диплотені-діакінезі, наявність чисельних відставань і забігань хромосом на стадії метафази – анафази першого і другого поділу мейозу. За цитологічним виявом дана мутація є синаптичною із передчасним розпаданням бівалентів.

Ключові слова: мейоз, мейотичні мутанти, синапсис, томат.

Cytological analysis meiotic mutation of tomato Lycopersicon esculentum Mill as1 showed normal onset of prophase I of meiosis, the appearance univalents in dyplotene - diakinesis, the presence of numerous lagging chromosomes at metaphase - anaphase of first and second meiotic division. For cytological manifestation of this mutation is synaptic with premature separation of bivalents.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>