Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 630*3
Бондар Олександр Богданович,Ткач Людимила Іванівна,Золотарьова Анна Сергіївна,Чуйкова Ольга Олександрівна,Нєпран Андрій Сергійович,,
ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЛІСІВ НА ВОДОЗБОРІ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ НА ТЕРИТОРІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Bondar О.В., Tkach L.I., Zolotarova A.S., Chuikova O.O., Niepran A.S.
TYPOLOGICAL STRUCTURE OF FORESTS ON WATERPROOF ANNIVERSARY OF SIVERSKIY DONETS IN THE REGION OF LUGANSK REGION
 
УДК 636.2.082.455-022.312
Угнивенко Анатолий Николаевич,Демчук Степан Ефимович,,,,,
ТРИВАЛІСТЬ ТІЛЬНОСТІ КОРІВ М’ЯСНИХ ПОРІД ТА ФАКТОРИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ЇЇ ПЕРЕБІГ
Ugnivenko A.N., Demchuk S.U.
Length of gestation in beef cows and factors affecting it
 
УДК 635.654:631.576.3:006.015.5
Бобось Ирина Макаровна,Иваницкая Алла Петровна,,,,,
ЯКІСНА ОЦІНКА БОБІВ І НАСІННЯ ДОЛІХОСА
Bobos I.M., Ivanicka A.P.
QUALITY ASSESSMENT OF BOBS AND SEEDS OF DOLICHOS