УДК 631.95
Макаренко Н.А., Бондарь В.І., Мала А.В., Рудніцька Л.В.
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА  ПРЕПАРАТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБОСТВІ
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв Оборони, 15, 03041
 
UDC 631.95
Makarenko N.A., Bondar V.I., Mala А.V., Rudnitska L.V.
ECOTOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF THE PRODUCTS USED IN ORGANIC AGRICULTURE
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041
 
 
УДК 631.147:63.002.6
Макаренко Н.А., Бондарь В.І.
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: ОСНОВНІ   ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННІ В УКРАЇНІ
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв Оборони, 15, 03041
UDC 631.147:63.002.6
Makarenko N.A., Bondar V.I.
ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION: BACKGROUND OF INTRODUCTION IN UKRAINE
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041