Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК: 657.412:336.763.3(043.3)

Перевозова І.В., Рудейчук С.В.

ОЦІНКА ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З КОНВЕРТОВАНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

Введення. В умовах розвинутої ринкової економіки емісія облігацій суб’єктами господарювання, крім банківського кредиту, є одним з найважливіших джерел фінансування діяльності підприємств за рахунок залучення позикового капіталу.

Поява нових фінансових інструментів – конвертованих облігацій – забезпечує емітентам залучення додаткових фінансових ресурсів на достатньо вигідних умовах, які б не зумовлювали до значного збільшення витрат діяльності. Суттєвий вплив на формування ринку конвертованих облігацій здійснює загальна кон’юнктура на фондовому ринку, політика відсоткової ставки, відповідні положення законодавства та зростання дефіциту поточних оборотів платіжного балансу й бюджетного дефіциту. Аналізуючи також розвиток ринку цінних паперів в Україні, встановлено, що ринок конвертованих облігацій підпорядковується емітентам таких цінних паперів (первинний ринок), не достатньо розвивається сегмент вторинного обігу цих цінних паперів (вторинний ринок).

Враховуючи, що найбільш перспективним напрямом розвитку фінансового ринку в Україні є розвиток ринку цінних паперів, про що зазначає проф. С.З. Мошенський [11], то можна припустити, що ринок конвертованих облігацій в Україні буде розвиватись в майбутньому, як це відбувається в Росії, що зумовлює необхідність розробки обґрунтованих підходів до відображення операцій з конвертованими облігаціями в бухгалтерському обліку.

1. Визнання та оцінка конвертованих облігацій

Конвертовані облігації (від англ. convertible bonds) є новими об’єктами бухгалтерського обліку, для забезпечення ефективності операцій з якими актуальним є дослідження і розробка методичних підходів облікового відображення зазначених фінансових інструментів. Майже не відрізняються від конвертованих облігацій обмінні облігації (від англ. exchangeable bonds), що можуть конвертуватися в акції іншого емітента.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>